METODY & NÁSTROJE

Postupy, kterým věříme. Metody, které ovládáme.

Designthinking je pro nás cesta lemovaná barevnými lístečky, díky které poznáme váš byznys a nakreslíme mapu. Vytěžíme skryté poklady a odhalíme slepé uličky i temná zákoutí, ve kterých se pálí peníze.

Metody

Nástroje

Metody

Jobs, Pains & Gains

Focus Question

Metoda, která mění pohled na zadání. Focus Question je náš maják, který osvětluje cestu za hledáním a řešením nadefinovaných problémů a potřeb. Je to výzva, proto se jí někdy říká i design challenge, nebo how might we otázka.

Check-In & Check-Out

Design Studio

Metoda Design Studio je perfektní mix individuální a týmové práce, proto ji používají TOP studia po celém světě. Díky ní získáme během pár desítek minut velký počet nápadů.

3 věci, které mě ovlivnily

Petr se tuto metodu naučil od svého mentora Marvan Shamma. Hodí se pro seznámení, položení základů důvěry a sladění týmů. Obvykle ji zařazujeme na začátek úvodního workshopu, ale vždycky s citem – je totiž hodně osobní.

3x můj soused

Metoda, kterou jsme si poprvé osahali na workshopu v Londýně od nejlepší FullService digitální agentury v Británii. Oni jí říkají Starter, Ice-Breaker nebo taky Warm-Up. My jsme ji pojmenovali 3× můj soused a slouží k tomu, aby se celý tým probral a dostal do kreativní nálady. A taky se hned na začátku trochu pobavil.

3 očekávání

Metoda, která pomáhá sladit tým a očekávání na začátku každé spolupráce. Pomocí ní předcházíme nedorozuměním, které často plynou z komunikačních chyb, a odkrýváme nevyřčená nebo lichá očekávání.

...YES AND (pozitivní feedback)

COVID19: Osobní Check IN & Check OUT

Nástroje

Předworkshopové kafe

Workshopy jsou jako ta chvíle, kdy plánujete, kam všude se na svojí cestě vydáte. Jsou intenzivní a plné očekávání. Jejich cílem je dát společně dohromady co nejvíce úhlů pohledu, zamyslet se nad nejvhodnější trasou a na konci odcházet s představou, kam se naše kroky budou ubírat.

Úvodní workshop

A je to tady. Začátek spolupráce. Úvodní workshop je pro nás ten pocit, kdy máte sbalený bágl, letenky v kapse a kráčíte si na letiště nebo na vlak. Dobrodružství začíná právě teď.

Pojďme naplánovat společnou cestu.
Nebo se podívejte, čím už jsme prošli.