Jsme designéři. Tvoříme značky, produkty i kampaně. Metodicky a s nasazením.

Tým

Jsme kreativní studio, které věří v sílu mezilidských vztahů, a proto jste s námi už na začátku celé cesty. Na samém začátku je zadání, na kterém se podílí obě strany. V této fázi zjišťujeme, jaké jsou vaše potřeby a hledáme nejvhodnější komunikační řešení. Detailně se zabýváme i tím, co děláte a zkoušíme hledat jiné cesty. Následně už přistoupíme k tvorbě konkrétního řešení. Výsledkem pak může být návrh kreativního komunikačního konceptu, nebo třeba jen jednotlivý plakát, stručný text dokonale vystihující podstatu vaší činnosti, nová vizuální identita a originální font. Tím nejdůležítějším v celém procesu jsou dvě veličiny, VY a MY.