METHODS & TOOLS

Design methods we believe in.

To spot all the hidden treasures and eliminate potential money-burning blind alleys, we need to create an exact map of your business.

We will methodically explore the landscape to get a deeper understanding of your business using established work methods, tools we truly believe in and some post-its.

Tons and tons of post-its.

Methods

Tools

Methods

Jobs, Pains & Gains

Focus Question

Metoda, která mění pohled na zadání. Focus Question je náš maják, který osvětluje cestu za hledáním a řešením nadefinovaných problémů a potřeb. Je to výzva, proto se jí někdy říká i design challenge, nebo how might we otázka.

Check-In & Check-Out

Design Studio

Metoda Design Studio je perfektní mix individuální a týmové práce, proto ji používají TOP studia po celém světě. Díky ní získáme během pár desítek minut velký počet nápadů.

Three expectations

Petr se tuto metodu naučil od svého mentora Marvan Shamma. Hodí se pro seznámení, položení základů důvěry a sladění týmů. Obvykle ji zařazujeme na začátek úvodního workshopu, ale vždycky s citem – je totiž hodně osobní.

Three times my neighbor

Metoda, kterou jsme si poprvé osahali na workshopu v Londýně od nejlepší FullService digitální agentury v Británii. Oni jí říkají Starter, Ice-Breaker nebo taky Warm-Up. My jsme ji pojmenovali 3× můj soused a slouží k tomu, aby se celý tým probral a dostal do kreativní nálady. A taky se hned na začátku trochu pobavil.

Three expectations

Metoda, která pomáhá sladit tým a očekávání na začátku každé spolupráce. Pomocí ní předcházíme nedorozuměním, které často plynou z komunikačních chyb, a odkrýváme nevyřčená nebo lichá očekávání.

...YES AND (positive feedback)

Personal Check-In & Check-Out

Nástroje

Pre-workshop coffee

Workshopy jsou jako ta chvíle, kdy plánujete, kam všude se na svojí cestě vydáte. Jsou intenzivní a plné očekávání. Jejich cílem je dát společně dohromady co nejvíce úhlů pohledu, zamyslet se nad nejvhodnější trasou a na konci odcházet s představou, kam se naše kroky budou ubírat.

Introductory workshop

A je to tady. Začátek spolupráce. Úvodní workshop je pro nás ten pocit, kdy máte sbalený bágl, letenky v kapse a kráčíte si na letiště nebo na vlak. Dobrodružství začíná právě teď.

Methods

Pojďme naplánovat společnou cestu.
Nebo se podívejte, čím už jsme prošli.