Brněnské veletrhy

B2B Kampaň

Mezinárodní stavební veletrh v Brně je největší akcí svého druhu v České republice. Návštěvníci z více než 30 zemí světa se mohou seznámit s novinkami prakticky ze všech oblastí stavebnictví.

Ve spolupráci s agenturou Konektor jsme vyhráli tendr na B2B komunikaci pro tohoto zadavatele. Naším úkolem bylo vymyslet komunikaci, která by více zapojila majitele firem a odrážela jejich skutečné potřeby. Součástí našeho řešení byla i modernizace veletrhu a v neposlední řadě i lepší celkové PR a zpětná vazba od návštěvníků.

Společně s manažery vybraných stavebních firem jsme vytvořili novou strategii veletrhu. Jedním z výstupů byla i personalizovaná brožura v novém vizuálním stylu, jehož součástí jsou i originální ikony vytvořené pro jednotlivá témata této akce. Vše pak podpořil nový slogan celého veletrhu.